Servicevoorwaarden

DEZE OVEREENKOMST BEVAT ARBITRAGE EN BEPALINGEN VAN AFSTAND VAN GROEPSZAKEN DIE AFSTAND DOEN VAN UW RECHT OP EEN GERECHTSHOORZIT, HET RECHT OP EEN JURYPROCES EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSVORDERING. ARBITRAGE IS VERPLICHT EN IS DE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ELK EN ALLE GESCHILLEN, TENZIJ HIERONDER GESPECIFICEERD OF ALS JE ER AFZIET. LEES ZORGVULDIG DE BEPALINGEN VOOR GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER, DIE OOK UW RECHT OP OPT-OUT BESCHRIJVEN.

BELANGRIJK – LEES ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG TOT, GEBRUIKT OF EEN BESTELLING PLAATST. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN AFWIJZINGEN VAN GARANTIES, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFSTAND VAN GROEPSZAKEN EN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALINGEN (ZIE RESPECTIEVELIJK ARTIKEL 13, 14 EN 15.

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Moyess. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Moyess. Moyess biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige personen ten laste toe deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Het is mogelijk dat we u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle of input over hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, moet worden opgevat om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Moyess, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal toegestane omvang door de wet.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Moyess en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@moyess.com

Bovendien gaat u akkoord met onze voorwaarden voor berichtenverkeer (https://terms.pscr.pt/legal/shop/professionaldropshipper/terms_of_service) en ons privacybeleid voor berichtenverkeer (https://terms.pscr.pt/legal/shop/professionaldropshipper/privacy_policy ).

SECTIE 21 – GESCHILLENBESLECHTING DOOR VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN VRIJSTELLING VAN CLASS ACTION
LEES DEZE ARBITRAGEBEPALING ZORGVULDIG DOOR OM UW RECHTEN TE BEGRIJPEN. BEHALVE WAAR VERBODEN BIJ DE WET, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE U IN DE TOEKOMST MAG HEBBEN, MOET WORDEN OPGELOST VIA DEFINITIEVE EN BINDENDE VERTROUWELIJKE ARBITRAGE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AFSTAND DOET VAN HET RECHT OP JURYPROCES. DE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTBANK GAAT, ZOALS ONTDEKKING OF HET RECHT OP BEROEP, ZIJN MOGELIJK BEPERKT OF BESTAAN MOGELIJK NIET.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EEN CLAIM MAG INDIGEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER (LEIDING OF ANDERSZINS) OF KLASSLID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGERPROCEDURE. U GAAT VERDER ERMEE AKKOORD DAT DE ARBITER GEEN PROCEDURE OF CLAIMS MAG CONSOLIDEREN OF ANDERSZINS DE VOORZITTER IS VAN ENIGE VORM VAN EEN VERTEGENWOORDIGER OF GROEPSPROCEDURE.

A. Algemeen

Arbitrage is een manier om een ​​"Claim" op te lossen zonder een rechtszaak aan te spannen. "Claim" betekent elk geschil tussen u, Moyess of een betrokken derde partij met betrekking tot uw account, uw gebruik van de website, uw relatie met Moyess, deze voorwaarden of het privacybeleid. Dit omvat alle claims die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik of poging tot gebruik van de producten, en elk handelen of nalaten door Moyess of een derde partij met betrekking tot uw gebruik of poging tot gebruik van de producten. U, Moyess of een betrokken derde partij kan een claim indienen. Moyess stemt in met definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage in het geval het claims tegen u heeft. Evenzo stemt u in met definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage als u vorderingen tegen Moyess heeft. Door akkoord te gaan met arbitrage, doet u afstand van het recht om naar de rechtbank te stappen en stemt u ermee in om eventuele Claims voor te leggen aan definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage. Deze arbitragebepaling zet de voorwaarden uiteen van onze instemming met definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage en wordt beheerst door en afdwingbaar onder de Federal Arbitration Act (de "FAA"), 9 USC §§ 1-16, zoals gewijzigd.

B. Uitzonderingen

Niettegenstaande het voorgaande, en als uitzondering op definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage, behouden u en Moyess beiden het recht om in een rechtbank voor geringe vorderingen elke claim in te dienen die binnen de jurisdictie van die rechtbank valt en die op individuele (niet-groeps) basis verloopt, inclusief achterstallige rekeningzaken binnen de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen. Moyess zal geen arbitrage eisen in verband met enige individuele claim die u naar behoren hebt ingediend en ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen, zolang de claim in behandeling is en blijft bij die rechtbank. De volgende claims zijn niet onderworpen aan definitieve en bindende arbitrage en mogen alleen worden berecht in de staats- of federale rechtbanken in Texas, Texas: (i) enig geschil, controverse of claim met betrekking tot de inbreuk op of geldigheid van onze eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, dienstmerken, handelsimago, auteursrechten, handelsgeheimen of patenten; of (ii) een vordering door Moyess voor tijdelijke, voorlopige of permanente dwangmaatregelen, zowel verbiedend als verplicht, of andere voorlopige maatregelen tegen u wegens schending of dreigende schending van deze Overeenkomst. U stemt er uitdrukkelijk mee in af te zien van het indienen of samenvoegen van claims die zijn uitgesloten van definitieve en bindende arbitrage op grond van deze subsectie "b" in een representatieve of groepsbrede hoedanigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het indienen of samenvoegen van claims in een groepsgeding of elke klassenbrede arbitrage. Zaken met betrekking tot geringe vorderingen kunnen worden ingediend bij elke rechtbank voor geringe vorderingen met persoonlijke en inhoudelijke jurisdictie over de partijen. Voor alle andere zaken die door deze subsectie "b" zijn uitgesloten van definitieve en bindende arbitrage, stemmen de partijen in met exclusieve jurisdictie en locatie in de staats- en federale rechtbanken in Texas, Texas, en doen zij voor altijd afstand van elke betwisting van de jurisdictie en locatie van genoemde rechtbanken.

C. Vereiste pre-geschillenprocedures

We erkennen en stemmen ermee in dat we, voordat we een claim tegen de ander indienen, ermee instemmen om eerst contact op te nemen met de ander met een schriftelijke beschrijving van het geschil, dat alle relevante documenten en informatie zal bevatten, en de voorgestelde oplossing. U kunt de schriftelijke beschrijving van elk geschil dat u met ons heeft per US Mail sturen. Moyess zal per brief contact met u opnemen op het door u opgegeven factuuradres of op het door u opgegeven e-mailadres. U stemt ermee in te goeder trouw met Moyess of zijn aangewezen vertegenwoordiger te onderhandelen over uw probleem of geschil. Als het geschil om welke reden dan ook niet binnen 60 dagen na ontvangst van het schriftelijke geschil is opgelost, gaan we akkoord met de onderstaande bepalingen voor geschillenbeslechting.

D. Arbitrage starten

U en Moyess komen overeen om een ​​arbitrageprocedure binnen 1 jaar na het ontstaan ​​van de Claim te beginnen (de periode van 1 jaar omvat de vereiste pre-dispute procedures zoals hierboven uiteengezet) en dat elke arbitrageprocedure die na 1 jaar wordt gestart, voor altijd zal worden verjaard.

e. Arbitrage Locatie

Voor uw gemak kan de arbitrage worden uitgevoerd in het federale district waar u woont. Het kan telefonisch of schriftelijk worden gehouden als zowel u als Moyess hiermee instemmen.

F. Organisatie, regels en de arbiter

We stemmen er allemaal mee in dat alle Claims, behalve die welke zijn vrijgesteld onder subsectie "b" hierboven, zullen worden voorgelegd aan definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage voor een enkele arbiter van de American Arbitration Association ("AAA"). Elke partij kan het arbitrageproces starten door een schriftelijk verzoek om arbitrage in te dienen bij de AAA en een kopie te verstrekken aan de andere partij, binnen de in subsectie "d" hierboven vermelde termijn. De arbiter wordt gekozen met instemming van de partijen of, indien de partijen het niet eens kunnen worden, gekozen in overeenstemming met de regels van de AAA. De arbitrage zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de AAA's Commercial Dispute Resolution Procedures, Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes, die van kracht zijn op het moment dat de aanvraag voor arbitrage wordt ingediend.
De arbiter heeft de exclusieve en enige bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, constructie, geldigheid, toepasbaarheid of afdwingbaarheid van deze voorwaarden, het privacybeleid en deze arbitragebepaling op te lossen. De arbiter heeft de exclusieve en enige bevoegdheid om te bepalen of deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen tegen een niet-ondertekenaar van deze overeenkomst en of een niet-ondertekenaar van deze overeenkomst deze bepaling kan afdwingen tegen u of Moyess.

F. Vergoedingen

Voor uw gemak betaalt Moyess alle indieningskosten voor de arbitrage, inclusief de kosten die door de arbiter in rekening worden gebracht. De partijen betalen elk hun eigen aanvullende vergoedingen, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die voor eventuele advocaten, deskundigen, documenten en getuigen.

G. Toepasselijk recht en onderscheiding

De arbiter zal het materiële recht van de staat Texas volgen zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten en kan elke maatregel gelasten indien wettelijk toegestaan. De arbiter kan elke vorm van individueel herstel toekennen, inclusief permanente bevelen en punitieve schadevergoedingen, zolang deze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en niet anderszins worden uitgesloten door deze Voorwaarden. De arbiter kan kosten of vergoedingen toekennen aan een winnende partij, maar alleen als de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Niets hierin mag worden opgevat als een beperking van het vermogen van de arbiter om rechtsmiddelen toe te kennen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. Elke toegekende prijs moet een vertrouwelijke schriftelijke mening bevatten en is definitief, onder voorbehoud van beroep onder de FAA. Het oordeel over de toekenning van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.

H. Afdwingbaarheid

Deze bepaling blijft bestaan ​​na beëindiging van uw account of relatie met Moyess, faillissement, overdracht of overdracht. Als de verklaring van afstand van groepsvorderingen niet-afdwingbaar wordt geacht (dwz niet-afdwingbaarheid zou arbitrage toestaan ​​om te verlopen als een collectieve of representatieve actie), dan zal deze gehele arbitragebepaling nietig en niet van toepassing zijn. Als een deel van deze arbitragebepaling (anders dan de verklaring van afstand van groepsvorderingen) niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige delen van deze arbitragebepaling volledig van kracht.

i. Gemengd

Het niet of enige vertraging bij het afdwingen van deze arbitragebepaling in verband met een bepaalde Claim vormt geen afstandsverklaring van enig recht om arbitrage op een later tijdstip of in verband met enige andere Claim te vereisen, behalve dat alle Claims binnen de vastgestelde verjaringstermijn van 1 jaar moeten worden ingediend. hierboven uit. Deze bepaling is de volledige arbitrageovereenkomst tussen u en Moyess en zal alleen schriftelijk door Moyess worden gewijzigd.

J. Wijzigingen

Moyess behoudt zich het recht voor om deze arbitragebepaling op elk moment te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de website, aankoop van een product op of via de website, of gebruik of poging tot gebruik van een Moyess-product, is een bevestiging van uw instemming met dergelijke wijzigingen. Mochten de wijzigingen in deze arbitragebepaling materieel zijn, dan zal Moyess u hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om u af te melden. Uw voortgezet gebruik van de website, aankoop van een product op of via de website, of gebruik of poging tot gebruik van een Moyess-product, is een bevestiging van uw instemming met dergelijke materiële wijzigingen.
U BEGRIJPT DAT U HET RECHT HEEFT GEHAD OM VOOR EEN RECHTBANK TE PROCESSEN, EEN RECHTER OF JURY TE LATEN BESLISSEN IN UW ZAAK, EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN CLASS OF REPRESENTATIEVE ACTIE. U BEGRIJPT ECHTER EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE CLAIMS INDIVIDUEEL EN ALLEEN VIA BINDENDE, DEFINITIEVE EN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE WORDEN BESLIST.

U hebt HET RECHT OM DEZE ARBITRAGEBEPALING BINNEN dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u EEN PRODUCT AANKOOPT, GEBRUIKT OF PROBEERT TE GEBRUIKEN, TE SCHRIJVEN AAN Moyess. OM UW OPT-OUT KRACHTIG TE laten zijn, MOET U EEN ONDERTEKENDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING INDIENEN VAN ELK PRODUCT DAT U HEEFT GEKOCHT, GEBRUIKT OF GEPROBEERD TE GEBRUIKEN BINNEN DE 30 DAGEN EN DE DATUM DAT U HET PRODUCT VOOR HET EERST HEBT GEKOCHT, GEBRUIKT OF GEPROBEERD TE GEBRUIKEN. Als er meer dan dertig (30) dagen zijn verstreken, komt u niet in aanmerking om u af te melden voor DEZE BEPALING EN MOET U UW CLAIM INSTELLEN VIA BINDENDE ARBITRAGE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Vrijwaring

DEZE WEBSITE IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN ECHT NIEUWSARTIKEL, BLOG OF UPDATE VOOR CONSUMENTENBESCHERMING

De producten op deze website zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

DE VERHALEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AFGEBEELD EN DE AFGEBEELDE PERSONEN ZIJN GEEN ECHT NIEUWS. DIT VERHAAL IS EERDER GEBASEERD OP DE RESULTATEN DIE SOMMIGE MENSEN DIE DEZE PRODUCTEN HEBBEN GEBRUIKT, HEBBEN BEREIKT. DE RESULTATEN IN HET VERHAAL EN IN DE OPMERKINGEN ZIJN ILLUSTRATIEF, EN ZIJN MOGELIJK NIET DE RESULTATEN DIE U MET DEZE PRODUCTEN BEHAALT. DE PAGINA'S KUNNEN EEN VERGOEDING ONTVANGEN VOOR HET KLIKKEN OP OF AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DEZE SITE.